ضیافت عاشقی | حکایت زیبایی از «فاصله کمتر قبر فقرا تا بهشت»

شهرام شکیبا شاعر و مجری کشورمان در نهمین قسمت از ویژه برنامه "ضیافت عاشقی" به خواندن حکایتی از کتاب "گلستان سعدی" پرداخته است.

    

کارگزاری فارابی