ضیافت عاشقی | ایوان نجف عجب صفایی دارد

قاسم صرافان در هجدهمین قسمت از برنامه "ضیافت عاشقی" سروده‌ای را در مدح حضرت علی (ع) خواند.

     

کارگزاری فارابی