ضیافت عاشقی | امیری حسین و نعم الامیر

محمود حبیبی‌کسبی شاعر کشورمان در نوزدهمین قسمت از برنامه "ضیافت عاشقی" شعری را در مدح امام حسین (ع) خواند.

    

کارگزاری فارابی