ضیافت عاشقی | گنبدت مال همه باب الجوادت مال من

محمدجواد پرچمی شاعر کشورمان در بیست‌و‌دومین قسمت از برنامه "ضیافت عاشقی" شعری را در مدح امام رضا (ع) خواند.

    

کارگزاری فارابی