28 / 4

وحید احمدی

جلسه اختتامیه مجلس دهم صبح امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد.

کارگزاری فارابی