جمهوری اسلامی ایران همواره همه‌پرسی از همه فلسطینیان را راهکار حل مسئله فلسطینی دانسته است. تا مردم این کشور خود برای سرنوشت و کشورشان تصمیم بگیرند. با این حال امروز یک مسئله بدیهی در میان است و آن اینکه رژیم صهیونیستی و دولتهای حامی او جز زبان مقاومت نمی‌فهمند و دستیابی به چنان نقطه‌ای غیر از مسیر مقاومت امکان پذیر نیست.

کارگزاری فارابی