محدودیت‌های مقابله با کرونا در شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز استان هرمزگان ابلاغ شد؛ شنبه آغاز محدودیت‌ها