20 / 1

فرزاد منتی

گروهی از صخره نوردان زبده استان کرمانشاه در مسیر دو "اشکفت" واقع در کوه "پراو" تمرین کردند. این مسیر یکی از سخت‌ترین مسیرهای صخره نوردی در کشور است.

کارگزاری فارابی