29 / 1

عبدالرحمن رافتی

به علت شروع موج دوم کرونا در کشور از ۱۵ تیرماه استفاده از ماسک در تمام اماکن عمومی ومعابر شهری کشور اجباری شده است. شهر همدان یکی از شهرهایی است که در وضعیت هشدار قرار دارد و استفاده از ماسک در معابر و اماکن این شهر میتواند از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری نماید.

کارگزاری فارابی