21 / 1

سیدمحمود حسینی

نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد.

کارگزاری فارابی