16 / 9

عرفان کوچاری

آیین نکوداشت چهل سال فعالیت قرآنی آجا و رونمایی از چشم انداز قرآنی ارتش در افق ۱۴۱۴ صبح امروز ۲۲ تیر ماه در مرکز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

کارگزاری فارابی