34 / 1

مصطفی حسن زاده

مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان گلستان آغاز شد و قرار است ۱۳۰ هزار قطعه مرغ و ماهی بین نیازمندان استان توزیع شود. قرار است در این مرحله از رزمایش ۶۵ هزار بسته پروتئینی شامل مرغ و ماهی بین خانواده‌ها و اقشار نیازمند در استان گلستان توزیع شود.

کارگزاری فارابی