16 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم رونمایی از ناوگان جدید حمل و نقل پسماندهای بیمارستانی با حضور زالی رئیس ستاد کرونا و حناچی شهردار تهران و اعضای شورای در محوطه شهرداری تهران برگزار شد.

کارگزاری فارابی