36 / 1

مهدی پدرام خو

آذر ۱۳۹۸مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز ازآغاز عملیات بهسازی و نورپردازی "پل سفید" خبرداد.این بهسازی قرار بود سه ماه به طول بینجامد و تاقبل از پایان سال ۹۸ به اتمام برسد که متاسفانه بدلایل نامعلوم نیمه کاره ماند وبعد ازگذشت چندین ماه از بهسازی ، چراغهایش روشن نمیشود و باغروب آفتاب پل سفید به خواب اجباری میرود. پل سفید با قدمت ۸۳ ساله نماد شهر اهواز و استان خوزستان است.

کارگزاری فارابی