29 / 1

سیدمحمدجواد علیخانی

با شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا در تهران،استفاده از ماسک در مکان های پر ازدحام و مسقف اجباری شده است. متاسفانه برخی از شهروندان نسبت به این طرح ملی بی تفاوت هستند و جان خود و اطرافیان را به خطر می اندازند.به گفته محققان و پزشکان استفاده از ماسک در کاهش شیوع ویروس کرونا تاثیر بسزایی دارد ، از این رو لازم است جهت حفظ سلامتی خود و اطرافیانمان استفاده از ماسک را جدی بگیریم.

کارگزاری فارابی