15 / 1

کیوان فیروزه ای

کرونا همچنان جان می‎گیرد و برای پیشگیری از آن استفاده از ماسک در مکان‌های تجمعی، فضاهای بسته، ادارات و ناوگان حمل و نقل عمومی الزامی شده است . در این راستا کسبه و اماکن دولتی با نصب پیام هایی از ورود افراد فاقد ماسک جلوگیری به عمل می آورند.

کارگزاری فارابی