17 / 1

مصطفی حسن زاده

طبخ و توزیع غذای گرم برای نیازمندان با حمایت حضرت آیت الله نورمفیدی در شب شهادت امام محمد باقر (ع) در آشپزخانه مسجدجامع گلشن گرگان با همکاری خادمین موکب علی بن موسی الرضا (ع) استان گلستان در محلات حاشیه نشین گرگان انجام شد.

کارگزاری فارابی