35 / 1

مریزاد - تهوری - رأفتی

مراسم دعای عرفه امام حسین (ع) در شهرهای آران و بیدگل کاشان، کیش و همدان برگزار شد.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی