دل تنگ دیدار

یکی از دل‌خوشی‌های بنده، همیشه در طول این سالهای متمادی، دیدارهای با مردم بوده؛ یکی از دلبستگی‌های اینجانب و حوادث پُرجاذبه برای من، دیدار با مردم بوده .این دشمن حقیر و خطیر یعنی ویروس کرونا مانع شده است.

نماهنگ | دل تنگ دیدار

کارگزاری فارابی