کاریکاتور/ ‏برق قطعه، هوا آلوده است، کرونا هم از سر و کولمون بالا میره!

کارگزاری فارابی