19 / 1

محمدعلی مریزاد

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در بازدید از پروژه های صنعتی در قم گفت: تحریم سبب شد بخش لوازم‌خانگی کشور با توجه به محدودیت‌های ایجادشده حدود ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

کارگزاری فارابی