23 / 1

محمدعلی مریزاد

تزریق مرحله دوم واکسن کرونا به عوامل اورژانس استان قم صبح امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در مرکز بهداشت زارعی انجام شد.

کارگزاری فارابی