آخرین اخبار ادبیات و نشر
کرونا و گره‌های کور دیجیتال‌سازی منابع در ایران/ دستمان از نظر حقوقی بسته است

کرونا و گره‌های کور دیجیتال‌سازی منابع در ایران/ دستمان از نظر حقوقی بسته است

ضرورت عرضه نسخه‌های دیجیتال در شرایط شیوع ویروس کرونا بیش از پیش احساس می‌شود. با وجود این، کتابخانه‌های مرجع با مشکلات متعددی از جمله موانع حقوقی برای استفاده مخاطبان از این منابع مواجه‌اند.