گفتگو: بین الملل
به حل مسئله سوریه در دولت جدید آمریکا امیدوارم/با ترامپ می‌شود درباره برجام، اوکراین و فلسطین کار کرد/از برجام دفاع می‌کنیم

به حل مسئله سوریه در دولت جدید آمریکا امیدوارم/با ترامپ می‌شود درباره برجام، اوکراین و فلسطین کار کرد/از برجام دفاع می‌کنیم

سفیر روسیه در ایران با ابراز "می‌شود با دولت جدید آمریکا درباره برجام، اوکراین و فلسطین کار کرد"، می‌گوید که به حل مسئله سوریه در دولت دونالد ترامپ امیدوار است.