Arabistanlıların Amerika’nın Suudi Karşıtı Kanunu Onaylamasına Tepkisi Ne Oldu?


Arabistanlıların Amerika’nın Suudi Karşıtı Kanunu Onaylamasına Tepkisi Ne Oldu?

11 Eylül saldırılarına sebep olanların yargılanması kanunun onaylanmasının ardından, Suudi basını bu konuya değindi ve bu konu analistler ve sosyal ağ kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

Tesnim Haber Ajansı - Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkân tanıyan yasa tasarısı, ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisinde de 3'te 2 çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı ve onaylanan bu tasarıyla birlikte diğer ülke yetkililerinin açık bir şekilde Arabistan’ı şikâyet edebilmelerinin yolu açıldı.

Amerika Senatosunun ve meclisinin aldığı bu karar çeşitli tepkilere neden oldu. Arabistan Hükümeti henüz bu kanuna bir tepki göstermedi ama bu konu analistler ve sosyal ağ kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

Avukat Muhammed Rıfat, “bu kanun Amerika’ya, Arabistan Hükümetini 11 Eylül saldırılarıyla ilgili suçlar konusunda yargılama ve bu ülkeden tazminat alma izni veriyor” dedi.

Muhammed Rıfat aynı zamanda bu kanunun Amerika yargı makamlarına Arabistan’ın bu ülkedeki mal varlıklarını tazminat olarak bloke etme ve diğer ülkeleri de ikna ederek Arabistan’a karşı böyle bir eylem gerçekleştirme izni verdiğini ifade etti.

Muhammet Rıfat bu kanunun uygulanmasının Arabistan’a çok zarar vereceğini ve bu kanunun ilk olarak Arabistan’ı terör eylemi gerçekleştirmekle suçladığını ve Arabistan’a karşı cezai bir sorumluluk oluşturacağını, ikinci olarak, örneğin Amerika mahkemesinin Arabistan’ın dosyaları hakkında bir hüküm çıkarması halinde, Amerikalı davacının, yetkililerin ya da kişilerin Amerika’daki, sermaye, şirket ve mülk gibi mal varlıklarına el koyabileceğini belirtti.

Bu kanunla birlikte daha sonraları, Arabistan terörizmi destekleyen bir ülke olarak ta cezalandırılabilecek.

Suudilerin tehdidi

Arabistan’ın El-Madina Gazetesi bu kanuna tepki olarak, “Arabistan çeşitli yol ve araçlarla bu kanuna gerekli cevabı verecektir” diye yazdı.

El- Madina Gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri Üniversite Öğretim Üyesi ve siyasi konular araştırmacısı Abdülhalik Abdullah’tan naklen, eğer Körfez Arap ülkelerinden biri Amerika ya da diğer ülkeler tarafından hedef alınırsa, diğer Körfez Ülkeleri bu hedef alınan ülkeyi destekleyecektir diye yazdı.

Arabistan’ın bu alanda gerekli tecrübesi vardır ve geçen yıl da İsveç Hükümeti Arabistan’a karşı eylemlerde bulunmuş, Riyad’da İsveç’i, Körfez Arap ülkeleri tarafından yaptırım uygulanmasıyla tehdit ederek, İsveç’i kararından vazgeçmek zorunda bırakmıştır.

Arabistan’ın El-Vatan Gazetesi yetkili kaynaklardan naklen, Amerika tarafından onaylanan bu kanunun Amerika için kötü sonuçları olacağını çünkü Arabistan’ın bu kanuna cevap vermek için çeşitli seçenekleri olduğunu ifade etti.

Bu rapora göre, Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile resmi ilişkilerini askıya alabilir, mal varlıklarını Amerika ekonomisinden çıkarabilir ve Körfez Arap ülkesi ülkelerini kendisinin izlediği yolu takip etmeye ikna edebilir ve aynı zamanda Amerika ile terörle mücadele ve ekonomik alandaki ilişkilerini yeniden gözden geçirebilir ve Washington’un Ortadoğu ülkelerindeki askeri karargâhlarını kullanmasına izin vermeyebilir.

Arabistan El-Ahbar Gazetesi, siyaset bilimi profesörü olan İbrahim Nuhas ile yaptığı röportajda bu konuya değinerek şunları yazdı: “Bu kanun Amerika’nın cumhuriyetçi ve demokrat iki partisi için büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kamuoyunun duygu ve düşüncelerini cezb eden konular Amerika başkanlık seçimlerinde daha fazla oy almaya çalışan iki parti için büyük bir öneme sahiptir.

Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkân tanıyan yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde yasalaştırılmasıyla, Amerika müttefiklerini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda her şeyini kaybedecektir. Çünkü Arabistan ile siyasi, güvenlik ve ekonomik alanda ilişkileri nedeniyle Suudi hükümetinin etkisi altında kalacak ülkeler bulunmaktadır.”

Okaz Gazetesi de bu kanunun onaylanma şekli hakkında ve Amerika Başkanı Barack Obama’nın bu kanuna tepkisine değinerek, gazetesinde bu kanunla ilgili olarak, “Adaletsiz Kanun” başlığını attı.

Şark’ul Avsat Gazetesi Baş Editörü Salman El-Dossary de bu kanunda Arabistan’ın adının geçmediğini ve bu kanunun onaylanmasının her ülkeden önce Washington’a zara vereceğini belirterek, bu kanunun onaylanmasının üç ana nedeni olduğunu ifade etti; 1- Önümüzdeki günlerdeki kongre seçimleri, 2- Tazminat elde etmek için hukuk şirketlerinin baskıları, 3-Amerika’nın mevcut hükümetinin zayıflaması

Şark’ul Avsat Gazetesinde yer alan yazısında, “11 Eylül saldırılarının üzerinden 15 yıl geçmesinin ardından, bu gün Arabistan’ın bu olayda parmağı olduğu nasıl gündeme gelip Arabistan’a karşı kanun çıkarılabiliyor? sorusunu sordu.

Şark’ul Avsat analisti Amerika’nın Arabistan’a hiçbir şekilde şantajda bulunamadığını ve bu yüzden bu kanunu onaylayarak başka bir yoldan Arabistan’ı baskı altına almak istediğini belirtti.

Şark’ul Avsat Gazetesi, Beyaz Saray ve Kongre arasında bir oyun gerçekleşmiş olabileceğini ya da perde arkasında başka planların olduğunu, Senato ve Kongre’nin Obama’nın bu yasayı veto etmesinin ardından bu vetoyu oylarla etkisiz kıldığını yazdı.

Arabistan’da Twitter kullanıcıları # Qanun_Jasa heşteki ile bu kanun hakkında görüş belirtti. Arabistanlı Twitter kullanıcıları ülkelerinden Amerika’ya karşı misilleme yapmasını istedi.

Bir kullanıcı Arabistan’dan Arabistan hapishanelerinde terörizmi desteklemekle suçlanan Vahhabi tebliğcileri serbest bırakmasını ve bu şekilde Amerika’nın cevabını vermesini istedi.

Bir kullanıcı Amerika’daki bir grup Arabistanlının patlamaya hazır bir bomba gibi olduğunu ve her an Amerika’ya zarar verebileceğini belirtti.

Bazı kullanıcılar da Amerika’nın Vietnam ve Irak savaşlarında işlediği cinayetlerine değinerek, bu ülkenin kendisinin terörü desteklediğini ve başkalarını bu konuda suçlamaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Reuters Haber’de bu kanunun sadece Amerika Başkanlık seçimlerinde halkın oylarını kazanabilmek için onaylandığını belirterek, en iyi durumda bile hiç kimsenin Amerika mahkemesine Arabistan hakkında şikâyette bulunamayacağını ifade etti.

Bu bağlamda uzamanlar Reuters habere, Arabistan hükümetinin bu kanunun onaylanmasının ardından sessiz kalmasının nedenin, bu kanunun Riyad’a karşı uygulanamayacağından emin olmasından kaynaklandığını vurguladı.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler