آخرین اخبار | آرشیو اخبار

پیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلا

حامد جعفرنژاد

پیاده روی میلیونی زائران اربعین از شهر نجف به کربلا همه ساله همزمان با چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یاران باوفایش برگزار می شود

پیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلااطعام موکب ها برای زائران کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلامداوای سرپایی زائران کربلا در موکب های مسیر نجف به کربلامداوای سرپایی زائران کربلا در موکب های مسیر نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلااسکان و محل استراحت زائران کربلا در یکی از موکب های مسیر نجف به کربلامداوای سرپایی زائران کربلا در موکب های مسیر نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلاپیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف به کربلااسکان و استراحت زائران کربلا در حسینیه شهید حکیم نجفاسکان و استراحت زائران کربلا در حسینیه شهید حکیم نجف
الی گشت
;