آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اربعین حسینی در کربلا

حامد جعفرنژاد

زائرین اباعبدالله الحسین(ع) که از روزهای گذشته پیاده روی خود به سمت کربلای معلی را آغاز کرده بودند با فرا رسیدن اربعین حسینی در میعادگاه خود ، بین الحرمین و حرم ابوالفضل العباس(ع) و اباعبدالله الحسین(ع)حاضر شدند و به عزاداری پرداختند.

عزاداری اربعین حسینی در کربلاعزاداری اربعین حسینی در کربلاعزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در کربلاعزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در کربلاعزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در کربلاعزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت امام حسین(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت امام حسین(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت امام حسین(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت امام حسین(ع)سرداب حرم حضرت امام حسین(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت امام حسین(ع)سرداب حرم حضرت امام حسین(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)سرداب حرم حضرت امام حسین(ع)اربعین حسینی در کربلاتل زینبیه در کربلااقامه نماز جماعت در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)اقامه نماز جماعت در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)عزاداری اربعین حسینی در حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)
الی گشت
;