آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منوره

حامد جعفرنژاد

در مدینه النبی مسجدی وجود دارد که به دلیل فضای معنوی و توسل به ائمه و تاسی از کریم اهل بیت محبوب شیعیان است و سجدگاه نمازگزارانش تربت کربلاست. شیخ کاظم العمری امام جماعت مسجد امام حسن(ع)شیعیان در مدینه است.

شیخ کاظم العمری امام جماعت مسجد شیعیانمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهدیدار مردم مدینه با شیخ کاظم العمری امام جماعت مسجد شیعیانمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهعنوان تصویرمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن(ع) در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن در مدینه منورهمسجد شیعیان امام حسن در مدینه منورهشیخ کاظم العمری امام جماعت مسجد شیعیانمسجد شیعیان امام حسن در مدینه منوره
الی گشت
;