آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی

مقداد مددی

دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی از بدهکاران عمده و کلان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.از اتهامات جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع است.

دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیمحمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پروندهمحمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پروندهدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیقاضی مسعودی مقام در دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیرسول قهرمانی نماینده دادستان در دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی  قاضی مسعودی مقام رسول قهرمانی نماینده دادستانمحمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پروندهمحمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پروندهدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیمحمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پروندهدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیمحمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پروندهدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانیدومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی
فلای تو دی