آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

وحید احمدی

مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشی صبح امروز یکشنبه ۱۰ شهریور با حضور جمعیت بسیاری از خبرنگاران ورزشی و چهره‌های سیاسی، هنری و اجتماعی و ورزشکاران از مقابل ورزشگاه شیرودی برگزار شد.

همسر و فرزندان مرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیهمسر و فرزندان مرحوم مهدی شادمانیمادر مرحوم مهدی شادمانی و عادل فردوسی پور در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیحبیب رضایی بازیگر در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیعلی دایی در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیمحمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و پدر مرحوم مهدی شادمانی خبرنگار ورزشیمحمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و پدر مرحوم مهدی شادمانی خبرنگار ورزشیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیعلی دایی و عادل فردوسی پور در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیعلی دایی، عادل فردوسی پور و هادی طباطبایی در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیهادی طباطبایی در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیمحمد باقر قالیباف در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیسخنرانی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیسخنرانی عادل فردوسی پور در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیسخنرانی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیمحمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و همسر و فرزندان مرحوم مهدی شادمانی خبرنگار ورزشیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیسیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و همسر مرحوم مهدی شادمانی خبرنگار ورزشیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانیتشییع پیکرمرحوم مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی
الی گشت
;