آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری

مسعود شهرستانی

نشست تخصصی همایش ۴۰ سال قانون اساسی با عنوان «الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی» صبح امروز دوشنبه ۱۵ مهر با سخنرانی عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذارینشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذارینشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریلعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذارینشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذارینشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذارینشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاریسخنرانی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذارینشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی