آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عمارت کلاه فرنگی بی سیم

محمدحسن ظریف منش

عمارت کلاه فرنگی بی‌سیم مربوط به دوره پهلوی است و در تهران، خیابان دکترشریعتی داخل محوطه وزارت ارتباطات واقع شده این عمارت در طول سال های گذشته مورد مرمت قرار گرفته است و اطراف آن را باغ‌های مصفایی در برگرفته بود و در آن زمان این محل به "باغ بی‌سیم"شهرت داشت. از عمارت کلاه فرنگی بی‌سیم تهران بعدا به عنوان نخستین ایستگاه رادیویی، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. دلیل نامگذاری این بنا به نام کلاه فرهنگی،شباهتی است که میان گنبد آن با کلاه‌هایی که در آغاز حکومت پهلوی از فرانسه وارد شده بود وجود دارد.

عمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیمعمارت کلاه فرنگی بی سیم
الی گشت
;