آخرین اخبار | آرشیو اخبار

پیاده روی اربعین و زائران حسینی

حامد جعفرنژاد

با نزدیک شدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، انبوه جمعیت زائران برای پیاده روی بزرگ اربعین پس از اذن حضور و زیارت حرم حضرت امیر المومنین(ع) از شهر نجف خارج شده و به مسیرهای پیاده روی در مسیر کربلا ملحق می شوند.هر ساله موکب داران و مردم از قشرهای مختلف در این مسیر با برپایی موکب های کوچک و بزرگ از زائران اربعین حسینی (ع) پذیرایی و اسکان می دهند

پیاده روی اربعین و زائران حسینیزائران اربعین حسینی در گذرگاه مرز مهرانپیاده روی اربعین و زائران حسینیپیاده روی اربعین و زائران حسینیموکب داران نیجریه ای در حال پذیرایی زائران اربعین حسینیپیاده روی اربعین و زائران حسینیپذیرایی موکب داران از زائران اربعین حسینیپیاده روی اربعین و زائران حسینیپیاده روی اربعین و محل استراحت زائران حسینیپیاده روی اربعین و زائران حسینی زائران اربعین حسینی در حرم حضرت علی(ع)پیاده روی اربعین و زائران حسینیکاروان تعزیه خوان در اطرف حرم امام حسین(ع)پذیرایی موکب داران از زائران اربعین حسینیکاروان تعزیه خوان در اطرف حرم امام حسین(ع)پیاده روی اربعین و زائران حسینیزائران کشورهای خارجی در حرم امام حسین(ع)-اربعین حسینیعزاداری زائران اربعین حسینی در حرم امام حسین(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم امام حسین(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم امام حسین(ع)موکب و محل استراحت زائران اربعین حسینیپیاده روی اربعین و زائران حسینیزائران اربعین حسینی در بین الحرمینپیاده روی اربعین و زائران حسینیعزاداری زائران اربعین حسینی در حرم حضرت عباس(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم حضرت عباس(ع)طبخ غذا برای زائران اربعین حسینیعزاداری زائران کشورهای خارجی اربعین حسینی در حرم حضرت عباس(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در بین الحرمینزائران اربعین حسینی در اطراف حرم امام حسین(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم امام حسین(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم امام حسین(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم امام حسین(ع)عزاداری زائران اربعین حسینی در حرم حضرت عباس(ع)پذیرایی موکب داران از زائران اربعین حسینیآماده سازی موکب های اربعین حسینی
الی گشت
;