آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

حامد جعفرنژاد

سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان و روسای سازمان‌های وابسته در محل سازمان برنامه و بودجه صبح امروزدوشنبه بیست‌و‌نهم مهر ماه برگزار شد.در این جلسه برنامه دوسالانه عمرانی کشور، برنامه دوسالانه تولید و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ بودجه، برنامه نظام یارانه‌ای کشور،اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و نیز نظام بودجه استانی بحث و بررسی شد.

جلسه تهیه لایحه بودجه سال 1399سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورسیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورمحمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورسیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورسیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورمحمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورسیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشورسیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
الی گشت
;