آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه

حامد جعفرنژاد

نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تشریح لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور صبح امروز دوشنبه۱۸ آذرماه برگزار شد.

نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجهپرسش علیرضا رحیمی نژاد خبرنگار خبرگزاری تسنیم در نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه پرسش علیرضا رحیمی نژاد خبرنگار خبرگزاری تسنیم در نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه پرسش مجتبی رحمتی خبرنگار خبرگزاری فارس در نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 99 نشست خبری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه
الی گشت
;