آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گرامیداشت حماسه ۹ دی در میدان امام حسین (ع)

امین آهویی

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی عصر امروز با حضور پرشور مردم تهران در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

گرامیداشت حماسه 9 دی در میدان امام حسین (ع)بزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهرانبزرگداشت حماسه 9 دی در تهران
فلای تو دی