آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازدید از آزادراه تهران - شمال

محمدحسن ظریف منش

محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان صبح امروز سه شنبه ۱ بهمن از آخرین مراحل ساخت و تکمیل فاز اول آزادراه تهران - شمال بازدید کرد.

بازدید محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجهمحمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفانبازدید محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از آزادراه تهران - شمال بازدید محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از آزادراه تهران - شمال بازدید محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجهبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمالبازدید از آزادراه تهران - شمال
الی گشت
;