نقدهای سفیر سابق به مدیریت دوم خردادی‌ها در صحنه افغانستان

ابوالفضل ظهره‌وند سفیر سابق ایران در افغانستان، به تشریح مذاکرات بن و موضع دولت اصلاحات درباره افغانستان و آسیب‌های سیاست تنش‌زدایی در آن دوره پرداخت.

فلای تو دی