آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونا

حامد ملک‌پور

کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونا عصر امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد با سخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه و جمعی از اساتید دانشگاه در دانشکده مطالعات جهان اسلام برگزار شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناکنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناکنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونامحسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونامحسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهریار زرشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی احسان مصطفوی عضو هیئت علمی انیستیتو پاستور ایران در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی مجتبی زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سازمان بسیج اساتید در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی علیرضا جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس بیمارستان بقیةالله(عج) در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناکنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی مجید بذرافکن عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی شهریار زرشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی شهریار زرشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناکنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناسخنرانی سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کروناتقدیر از نویسندگان یادداشت‌های برتر کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونا توسط سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاهتقدیر از نویسندگان یادداشت‌های برتر کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونا توسط سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاهرونمایی از کتاب کرونا آزمون و ویژه‌نامه افول کرونایی آمریکا توسط سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه و شهریار زرشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیرونمایی از ویژه‌نامه افول کرونایی آمریکا توسط سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه
الی گشت
;