برنامه های مجلس برای اصلاح ساختاری بودجه در گفتگو با خاندوزی

اصلاح ساختاری بودجه یکی از اقدامات بر زمین مانده در اقتصاد است که می تواند کشور را در برابر تحریم ها و تکانه های نفتی مصون بدارد. در این خصوص با دکتر احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.



فلای تو دی