خاندوزی-۲: مالیات، اصلی ترین راه حل جبران کسری بودجه است

اصلاح ساختاری بودجه یکی از اقدامات بر زمین مانده در اقتصاد است که می تواند کشور را در برابر تحریم ها و تکانه های نفتی مصون بدارد. در این خصوص با دکتر احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.



فلای تو دی