تشریح راهکارهای رونق تولید و جبران کسری بودجه

به صفر رساندن درآمد های نفتی در بودجه عمومی کشور و تنظیم بازارها در جهت افزایش جذابیت بخش مولد، اهدافی است که با اصلاح نظام مالیاتی می توان به آن ها رسید. با حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این باره به گفتگو نشستیم.

کارگردان : مهدی طوسی

تصویربرداری : یوسف بیابانی

تدوین : امیرحسین قلیزاده

فلای تو دی