آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کرونا در کمین نوزادان و کودکان

محمدحسن ظریف منش

برخلاف باور عمومی و حتی علمی در روزهای نخستین شیوع بیماری منحوس کرونا،در موج دوم شیوع این ویروس ،کودکان و نوزادان به شدت در معرض ابتلا قرار گرفته‌اند و با علائمی همچون خارش شدید بدن،خود را نشان میدهد و باید مراقبت‌های لازم از آنان در مقابل این بیماری صورت بگیرد. این روزها بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید و مرکز طبی کودکان،شاهد حضور کودکان و نوزادانی است که به گمان اینکه آنها مبتلا نمی شوند موارد و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردند. چهره کودکان به دلیل رعایت حقوق بیماران پوشانده شده است.

کرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکانکرونا در کمین نوزادان و کودکان
الی گشت
;