آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

در حاشیه جلسه هیئت دولت

حامد ملک‌پور

جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریور برگزار شد و جمعی از اعضای هیئت دولت پس از پایان جلسه با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ گفتند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت جعفر سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
الی گشت
;