جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حفاظت در برابر کرونا

محمدحسن ظریف منش

همزمان با شروع موج سوم شیوع ویروس کرونا، همچنان بسیاری از کسبه و مغازه داران باتوجه به تردد زیاد مشتریان، جهت جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، از پلاستیک زخیم ما بین خود و مشتریان استفاده می کنند.

رعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های محله باغ فیضرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان ستارخانرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از داروخانه های بازار تجریشرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابرعایت فاصله گذاری اجتماعی در یکی از مغازه های خیابان انقلابپلاستیک محافظ
فلای تو دی