آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گذری در شهر

ناصر جعفری

گذری در شهر روایتی تصویری است از مردم ،خیابان‌های شهر و پیرامون زندگی روزمره.

گذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهرگذری در شهر
فلای تو دی