آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ماسک اجباری

محمد ملکی

با افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا و اجباری شدن استفاده از ماسک برای تمامی شهروندان ، رعایت این مسئله بین کسبه بازار و مشتریان بیشتر از قبل شده است.

فلای تو دی
;