آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدس

محمدحسن ظریف منش

آئین رونمایی از ۸۰عنوان کتاب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدس صبح امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران و سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

آئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسسخنرانی سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس در آئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسسخنرانی سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس در آئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسسخنرانی شرف بروجردی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران در آئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسسخنرانی شرف بروجردی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران در آئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدسآئین رونمایی از کتب تاریخ شفاهی و اسنادی دفاع مقدستقدیر از برخی نویسندگانتقدیر از برخی نویسندگان
فلای تو دی