جام جهانی 2022 قطر
 

هجر حبیب |حاج قاسم چطور نبل و الزهرا را آزاد کرد؟

‌تصاویر دیده نشده از اتاق عملیات آزادی نبل و الزهرا

‌تدوین : امیرحسین قلیزاده

تصویربرداری : مهدی طوسی - یوسف بیابانی

فلای تو دی