آخرین اخبار | آرشیو اخبار

چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

محمدحسن اصلانی

مراسم چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ با حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی، اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری، پیروز حناچی شهردار تهران و دیگر مسئولان لشگری و کشوری در حرم امام راحل برگزار شد.

چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی فاطمه هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیعفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی محسن هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانییاسر هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیاحمد خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی محمدباقر نوبخت در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیمحسن هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیمحمدمهدی واعظی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیعفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیمحمدباقر نوبخت در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیمحمدمهدی واعظی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیفاطمه هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیفائزه هاشمی رفسنجانی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیحجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیپیروز حناچی در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیچهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیمهدی هاشمی رفسنجانی بر سر مزار پدرش در چهارمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
فلای تو دی